Vem tar lån för att renovera? En djupdykning i demografiska data från LoanScouter

Renovering av hem är ett vanligt skäl till att människor tar lån i Sverige. I denna analys, som täcker perioden från 14 mars 2024 till 14 april 2024, granskar vi vilka demografiska grupper som främst söker lån för detta syfte, baserat på data från LoanScouter. Vi utforskar olika faktorer som ålder, kön, anställning och regional fördelning.

Åldersfördelning bland låntagare

Att ta ett lån för att renovera är populärast bland medelålders individer. Data visar att 23,73% av låntagarna är mellan 30-39 år och 40-49 år. Denna trend speglar sannolikt en period i livet då många genomför förbättringar eller större uppdateringar av sina hem. Åldersgruppen 50-59 år följer med 16,95%, vilket indikerar att intresset för renoveringar fortsätter även efter de mest intensiva barnaåren.

Åldersfördelning bland låntagare
Åldersfördelning bland låntagare

Könsskillnader i låntagning för renoveringar

Män står för en större del av låntagarna i denna kategori, med 58,05% jämfört med kvinnor som representerar 41,95%. Detta kan delvis förklaras av traditionella roller i hushållet eller ekonomiska skillnader mellan könen. En djupare analys av lånevillkor och godkännandeprocesser kan avslöja om det finns några systematiska skillnader som påverkar kvinnor mer än män när det gäller tillgång till kredit för sådana ändamål.

Könsskillnader i låntagning för renoveringar
Könsskillnader i låntagning för renoveringar

Anställningsstatus och dess påverkan

En överväldigande majoritet av låntagarna, 72,84%, är fast anställda. Detta understryker att stabilitet i anställning är en avgörande faktor för finansiella institutioner när de beviljar lån för renoveringar. Pensionärer och behovsanställda följer efter, men med betydligt lägre andelar på 9,48% respektive 6,03%. Intressant är att trots osäkra anställningsformer, som tidsbegränsade och provanställningar, finns det en liten, men betydelsefull grupp som lyckas kvalificera sig för lån, vilket pekar på bredden i långivarnas riskbedömningar.

Anställningsstatus och dess påverkan
Anställningsstatus och dess påverkan

Variationer i låntagning baserat på region

Låntagarnas geografiska placering spelar en stor roll i hur låneprodukter för renoveringar distribueras och anpassas.

Fördelningen av lån mellan olika regioner speglar ekonomiska och kulturella skillnader samt variationsrikedom i bostadsmarknaden

förklarar Andreas Linde, ekonomiexpert och VD för LoanScouter

Denna insikt är grundläggande för att skräddarsy marknadsföringsstrategier och produktutveckling.

Slutliga tankar

Renoveringar lockar en mångfacetterad grupp låntagare, men med tydliga tendenser i ålder, kön och anställning. Denna insikt kan hjälpa LoanScouter att rikta in sina tjänster mer specifikt och effektivt.

Att förstå dessa demografiska tendenser är avgörande för att skräddarsy våra låneprodukter. Genom att anpassa våra erbjudanden efter våra kunders unika behov kan vi inte bara förbättra deras kundupplevelse, utan även vår affärsmodell.

Andreas Linde

Således är insikterna från denna analys inte bara av akademiskt intresse utan har praktiska implikationer i hur finansiella tjänster kan optimeras för att möta kundbehov.

Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
LoanScouter > Nyheter > Vem tar lån för att renovera? En djupdykning i demografiska data från LoanScouter