Lånetrender i april 2024: En analys av lånebelopp

Under perioden 1 april till 30 april 2024 har lånemarknaden visat intressanta trender vad gäller lånebelopp. Denna analys från LoanScoter undersöker variationer i lånebelopp beroende på ägande av fastighet, region, ålder, sysselsättning och syftet med lånet.

Lånebelopp efter fastighetsägande

Fastighetsägandet spelar en betydande roll i storleken på lånebeloppen. De som äger en fastighet lånar i genomsnitt 111 523 SEK, vilket är avsevärt högre jämfört med de som inte äger fastigheter, som i snitt lånar 91 499 SEK. Denna skillnad kan tillskrivas flera faktorer. Fastighetsägare har ofta större ekonomiska åtaganden och behov, som renoveringar och underhåll, vilket kräver större lånebelopp. Dessutom anses fastighetsägare ofta ha en högre kreditvärdighet, vilket kan ge dem tillgång till större lån till förmånligare villkor. Detta mönster indikerar att fastighetsägande inte bara är en viktig ekonomisk faktor utan också en stark indikator på kreditbeteende och lånekapacitet.

Lånebelopp efter fastighetsägande
Lånebelopp efter fastighetsägande

Lånebelopp efter region

Regionala skillnader i lånebelopp är märkbara och kan reflektera varierande ekonomiska förhållanden och levnadskostnader. Jämtland toppar listan med ett genomsnittligt lånebelopp på 136 745 SEK, följt av Gotland (115 360 SEK) och Kronoberg (113 333 SEK). Huvudstadsregionen Stockholm ligger också högt med 110 352 SEK.

I kontrast till detta har regioner som Värmland (69 414 SEK) och Södermanland (63 667 SEK) betydligt lägre genomsnittliga lånebelopp. Dessa variationer kan bero på olika faktorer som inkomstnivåer, fastighetspriser och allmänna levnadskostnader. Till exempel kan högre levnadskostnader i storstadsområden som Stockholm leda till högre lånebelopp för att täcka större ekonomiska behov.

Lånebelopp efter region
Lånebelopp efter region

Lånebelopp efter ålder

Ålder har en markant inverkan på lånebeloppen. Åldersgruppen 30-39 år har det högsta genomsnittliga lånebeloppet på 116 108 SEK, tätt följt av 40-49 år med 114 224 SEK. Dessa åldersgrupper befinner sig ofta i en fas av livet där de gör stora investeringar som husköp och barnuppfostran, vilket kan kräva större lån. I kontrast till detta har yngre vuxna (18-29 år) ett genomsnittligt lånebelopp på 72 464 SEK, och de över 70 år lånar i snitt 72 438 SEK. Yngre individer kan ha lägre inkomst och mindre etablerade kreditprofiler, medan äldre individer ofta har lägre ekonomiska åtaganden efter pensioneringen.

Lånebelopp efter ålder
Lånebelopp efter ålder

Lånebelopp efter sysselsättning

Sysselsättning visar en stark korrelation med lånebeloppens storlek. Egenföretagare ligger högst med ett genomsnittligt lånebelopp på 139 857 SEK, vilket kan bero på deras behov av kapital för att investera i verksamheten och hantera kassaflöde.

Fast anställda lånar också betydande belopp med ett genomsnitt på 105 892 SEK. I andra änden av spektrumet finns studenter som lånar i genomsnitt 39 812 SEK, sannolikt på grund av begränsade inkomster och kreditmöjligheter.

Pensionärer och förtidspensionärer har också lägre lånebelopp, 72 269 SEK respektive 63 987 SEK, vilket speglar deras mer stabila men ofta begränsade inkomster.

Lånebelopp efter sysselsättning
Lånebelopp efter sysselsättning

Lånebelopp efter låneändamål

Syftet med lånet påverkar också lånebeloppens storlek avsevärt.

Lån för att samla befintliga lån har det högsta genomsnittliga beloppet på 175 854 SEK, vilket visar att många konsumenter använder lån för att konsolidera skulder och minska räntekostnader.

Nytt lån och lån för fordon ligger på 89 288 SEK respektive 81 550 SEK, vilket speglar vanliga finansieringsbehov för större inköp. 

Lånebelopp efter låneändamål
Lånebelopp efter låneändamål

Slutsats

Denna analys visar att lånebeloppen varierar betydligt beroende på fastighetsägande, region, ålder, sysselsättning och låneändamål.

Vi ser tydliga mönster i lånebeloppen som återspeglar olika socioekonomiska faktorer och kundgruppers specifika behov. Det är viktigt för långivare att förstå dessa trender för att kunna erbjuda anpassade låneprodukter.

Andreas Linde, Finance Expert och VD på LoanScoter.

Sammanfattningsvis visar april 2024 på en diversifierad lånemarknad där individens demografi och sysselsättning starkt påverkar lånebeloppens storlek. Genom att analysera dessa trender kan LoanScoter bättre förstå kundbehov och utveckla mer skräddarsydda lösningar.

Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
LoanScouter > Nyheter > Lånetrender i april 2024: En analys av lånebelopp